Vi arbejder løbende på flere search opgaver, hvor stillingen ikke bliver slået op. Forøg dine chancer for et nyt job, læg dine data i vores emnebank her.

Administration & Intern Salg:

SALGSKOORDINATOR

Du vil blive en del af et meget dedikeret internt salgsteam, der servicerer virksomhedens kunder med et højt serviceniveau. Du får en stilling, hvor du fungerer som bindeled mellem kunderne og virksomhedens store leverandører, sælgerne samt naturligvis diverse samarbejdspartnere. Du skal derfor ku

Læs mere

Nivå nord for København

 

KOORDINATOR

Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i denne spændende stilling, hvor du både kommer til at sidde med kundesupport, ordrebehandling samt indkøb & logistik. Du kommer derfor til at beskæftige dig med mange forskelligartede opgaver, der spænder lige fra indtastning af ordrer, regis

Læs mere

Birkerød

 

Besat for nyligt:

LOGISTIKMEDARBEJDER

Du arbejder tæt sammen med en kollega omkring at få logistikfunktionen, herunder også virksomhedens lager, til at spille optimalt. Du kommer derfor til at arbejde meget administrativt samtidig med, at du også bliver ansvarlig for at få registreret ind- og udkomne varer i systemet og for den fysiske

Læs mere

Lyngby

 

REGNSKABSANSVARLIG/BOGHOLDER

Med reference til virksomhedens direktør/ejerleder, kommer du til at sidde med ansvaret for bogholderiet for et selskab, og kommer derfor til at beskæftige dig med alle de gængse opgaver indenfor økonomi og regnskab. Du kommer til at stå for alle opgaverne både bogføring, afstemninger, debitor- og

Læs mere

Nordsjælland

 

PROJEKTLEDER

Du kommer til at fungere som bindeled mellem projekt-, salgs-, logistik- og økonomiafdelingen og får derfor et bredt ansvarsområde med stor berøringsflade både internt i organisationen samt eksternt. Du får ansvaret for styring af et stort antal projekter på én gang, hvilket omfatter koordinering

Læs mere

Skovlunde

 

LOGISTIK- OG INDKØBSKOORDINATOR

Med reference til Engineering and Manufacturing Manageren kommer du til at beskæftige dig med mange forskellige opgaver indenfor logistik, men også indkøb i denne alsidige stilling, som er nyoprettet. Dit fokusområde er logistik omkring printere, komponenter, forbrugsmaterialer, reservedele og tilbe

Læs mere

København SV

 

REGNSKABSANSVARLIG

Du refererer til regnskabschefen, som du arbejder tæt sammen med i en meget alsidig stilling, hvor du i det daglige forventes at skulle aflaste regnskabschefen mest muligt. Des flere opgaver du kan overtage, des flere vil du få. Samtidig vil du og dine nærmeste kollegaer komme til at deles omkring l

Læs mere

Birkerød

 

TEKNIKER - SUPPORT AF HØJTEKNOLOGISKE 3D PRINTERE

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du får mulighed for at være med til at opbygge en supportfunktion fra bunden af. Afdelingen består i dag af en dynamisk og udadvendt Field Support Manager, som du refererer til. I kommer til at yde 3rd level support til supportteamet tilknyttet moderselska

Læs mere

København SV

 

INDKØBS- OG LOGISTIKANSVARLIG

Du tilbydes en alsidig og spændende stilling, som du i høj grad selv kan være med til at præge. Da stillingen er nyoprettet, vil du have gode muligheder for at få stor indflydelse på den rolle i indkøbs- og logistikfunktionen skal have i fremtiden. Du refererer til økonomichefen, men kommer i det d

Læs mere

Fyn / Odense

 

NORDISK LANDECHEF

Efter en indkøringsperiode hvor du bliver introduceret til virksomheden i Danmark samt moderselskabet og fabrikkerne i Tyskland, får du overdraget ansvaret for den danske organisation med kontor i Albertslund. Selskabet er i dag en velfungerende salgs- og serviceorganisation, der sælger og service

Læs mere

Danmark og Norden

 

PTA-INGENIØR/NPI-ENGINEER

Du bliver en del af en unik udviklingsvirksomhed med en meget dedikeret startup kultur med stor respekt for hinandens kompetencer - og får en spændende stilling, du selv kan være med til at præge. Du kommer ind i firmaet på et af de mest spændende tidspunkter, hvor printeren er produktionsmodnet og

Læs mere

København SV

 

KURSUSANSVARLIG

I det daglige kommer du til at arbejde tæt sammen med dine 7 kollegaer, der er tilknyttet i rådgivnings- og arrangementsafdelingen, i denne spændende stilling, hvor du har det overordnede ansvar for planlægning og afholdelse af kurser. Danske Vandværker afholder årligt op mod 150 kurser og arrangem

Læs mere

Solrød Strand

 

Indkøb, logistik og lager

LAGERANSVARLIG

Du bliver ansvarlig for lageret og indgår i et team bestående af 2 personer. Du får en meget alsidig stilling, hvor du kommer til at beskæftige dig med opgaver lige fra varemodtagelse, registrering af varer, til pluk og pak, samt afsendelser. Derudover vil opgaver som fakturering, opfølgninger m.v

Læs mere

Birkerød

 

LAGER- OG MONTAGEMEDARBEJDER

Du får en grundig indføring i stillingen og i dine arbejdsopgaver, fordi du starter med at arbejde tæt sammen med den person, som i en mangeårig periode har haft ansvaret for at få lagret og montagen til at fungere. I kommer derfor til at arbejde tæt sammen indtil, du har fået helt styr på arbejds

Læs mere

Greve

 

Ingeniør, Udvikling & Byggeri:

PRODUKTIONSDIREKTØR

Efter en introduktion til virksomheden, dens kunder, arbejdsmetoder og rutiner, indgår du i teamet af partnere som en ligeværdig kollega, der deltager aktivt i det daglige arbejde. På grund af din brede erfaring indenfor byggebranchen vil du kunne bidrage på mange forskellige fronter. Du tager derfo

Læs mere

Taastrup/Storkøbenhavn

 

EMBEDDED SOFTWARE UDVIKLER

I denne nyoprettede stilling skal du være med til at udvikle softwaren til virksomhedens næste generation industriel Ethernet kerne, som skal anvendes i integrerede motor produkter. Du arbejder selvstændigt, og bliver samtidigt en del af et dedikeret hold, der står for at løse de nye udviklingsproj

Læs mere

Birkerød

 

PROJEKTLEDER

Du kommer til at få ansvaret for dine egne projekter, og får god mulighed for at være med til at byde ind med ideer og løsninger både til dine egne projekter og helt generelt. Du er med helt fra starten, fra ophandling af en opgave og igennem hele projektet, til den færdige løsning overdrages til

Læs mere

Sjælland/Storkøbenhavn

 

Ledelse:

STATSAUTORISERET REVISOR

Du får både mulighed for at sidde med egne kunder, og blive daglig leder af et velfungerende team beståede af 8 yngre, selvkørende revisorer. Samspillet mellem både at agere mentor og sparringspartner for dine kollegaer i afdelingen, og have ansvaret for dine egne kunder, som der løbende vil komme f

Læs mere

København

 

SALGSANSVARLIG

Du får ansvaret for det danske salgskontor, hvor der i dag er tilknyttet ca. 8 medarbejdere. Med reference til ejeren, som til daglig sidder sammen med udviklerne i Dubai, får du ansvaret for at videreudvikle denne veletablerede virksomhed, som igennem snart 20 år har leveret gode resultater gennem

Læs mere

Herlev

 

NORDIC OPERATIONS MANAGER

Du bliver en del af ledergruppen, og refererer i det daglige til virksomhedens nordiske CEO. Du får ansvaret for at lede og udvikle virksomhedens nordiske Operations team bestående af ca. 20 medarbejdere fordelt på SCM, projektledelse, Helpdesk og Field Service. Din base er på det nordiske hovedko

Læs mere

Brøndby

 

PRODUKTIONSLEDER/BAGERMESTER

Du refererer i det daglige til ejeren og bliver en del af ledergruppen i denne spændende stilling, hvor du via din motiverende lederstil og visionære tankegang er medvirkende til at intensivere og styrke Bodenhoffs spændende rejse som et af de mest veldrevne og velrenommerede bagerier i Storkøbenhav

Læs mere

Frederiksberg

 

TEAMLEDER

Efter en oplæringsperiode, hvor du bliver sat ind i virksomhedens produkter, systemer og arbejdsrutiner, får du ansvaret for at lede og fordele arbejdet for de 4 medarbejdere i supportafdelingen. Afdelingen står for at supporte de mange kunder, som henvender sig telefonisk. Din primære opgave bliv

Læs mere

Herlev

 

Økonomi & Regnskab:

STATSAUTORISERET REVISOR

Du får både mulighed for at sidde med egne kunder, og blive daglig leder af et velfungerende team beståede af 8 yngre, selvkørende revisorer. Samspillet mellem både at agere mentor og sparringspartner for dine kollegaer i afdelingen, og have ansvaret for dine egne kunder, som der løbende vil komme f

Læs mere

København

 

CONTROLLER

Du vil få god mulighed for at udvikle dig fagligt i denne nyoprettede stilling, hvor du kommer til at arbejde med alle aspekter indenfor den økonomiske styring. I det daglige arbejder du tæt sammen med økonomichefen, som du også referer til og sparrer med i denne alsidige stilling, hvor du starter

Læs mere

Hillerød

 

REGNSKABSMEDARBEJDER med potentiale

Du får en alsidig stilling, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med regnskabschefen omkring de mange daglige opgaver indenfor økonomi & regnskab og med økonomidirektøren omkring bedre udnyttelse af IT systemets mange facetter. Sidstnævnte betyder, at du vil være med til videreudvikling af diver

Læs mere

Farum

 

Salg & Marketing:

ACCOUNT MANAGER/SALGSANSVARLIG

Du får ansvaret for at opbygge salget af et højkvalitets nicheprodukt indenfor hydraulik, som er helt unikt indenfor sit felt. Din primære opgave bliver at vedligeholde samt udbygge salget til de udvalgte store kunder, som du overtager. Samtidig forventes du at yde en aktiv indsats for at udbygge

Læs mere

Danmark

 

SALGSANSVARLIG

Du får ansvaret for det danske salgskontor, hvor der i dag er tilknyttet ca. 8 medarbejdere. Med reference til ejeren, som til daglig sidder sammen med udviklerne i Dubai, får du ansvaret for at videreudvikle denne veletablerede virksomhed, som igennem snart 20 år har leveret gode resultater gennem

Læs mere

Herlev

 

AREA SALES MANAGER

Du får en meget selvstændig stilling, hvor du referer til en meget lydhør og dedikeret chef, der selv har stået for opbygningen af OBO i Danmark. Han ved, hvad der skal til for at få succes og fungerer derfor også som din chef og sparringspartner i det daglige. Du får en stor grad af frihed under

Læs mere

Jylland/Fyn

 

KEY ACCOUNT MANAGER

Du refererer i det daglige til salgsdirektøren/CEO i denne meget udadvendte stilling, hvor du får ansvaret for salget af bookingsystemer til MS Outlook og mobile enheder. Virksomheden er kendt for sine meget innovative løsninger, som sælges både direkte til virksomhederne samt gennem partnere i in

Læs mere

København/Danmark

 

KEY ACCOUNT MANAGER

Du overtager en eksisterende kundeplatform fra en af virksomhedens erfarne sælgere, som skal på pension. Tanken er, at du bliver introduceret til kunderne successivt, så du gradvis overtager relationerne til kunderne, som overvejende består af store offentlige virksomheder. Samtidig forventes det, a

Læs mere

Greve/Danmark

 

Teknik, industri & håndværk

SERVICETEKNIKER/SUPPORT ENGINEER - NANOTEKNOLOGI

Du bliver en del af et internationalt supportteam, der har ansvaret for at supportere brugerne af CAPRES avancerede måleudstyr og teknologi World Wide. Der er tale om meget avanceret højteknologisk nanoudstyr, som måler halvledermaterialer og magnetiske tunnel junctions. Udstyret som er helt unikt i

Læs mere

Lyngby/Asien/USA

 

SERVICETEKNIKER - Århus

Du starter med at få en grundig oplæring i virksomhedens produkter og vil hurtigt blive en del af et meget dedikeret og selvmotiverende team af serviceteknikere, der kører over hele landet. I tæt samarbejde med dine 28 kollegaer i serviceafdelingen bliver du medansvarlig for at servicere, vedligehol

Læs mere

Århus

 

INDUSTRIEL LABORATORIETEKNIKER

Du får en central rolle, som den ansvarlige for virksomhedens testrum og ”probelaboratorium”. Sidstnævnte er et semi rent renrum, hvor der arbejdes med design, produktion og kvalitetssikring af prober, som anvendes i CAPRES avancerede METROLOGI værktøjer. En Probe er en microcomponent indenfor halvl

Læs mere

Lyngby

 

SERVICETEKNIKER - Sønderjylland

Du starter med at få en grundig oplæring i virksomhedens produkter og vil hurtigt blive en del af et meget dedikeret og selvmotiverende team af serviceteknikere, der kører over hele landet. I tæt samarbejde med dine 28 kollegaer i serviceafdelingen bliver du medansvarlig for at servicere, vedligeh

Læs mere

Sønderjylland

 

SERVICETEKNIKER - Storkøbenhavn

Du starter med at få en grundig oplæring i virksomhedens produkter og vil hurtigt blive en del af et meget dedikeret og selvmotiverende team af serviceteknikere, der kører over hele landet. I tæt samarbejde med dine 28 kollegaer i serviceafdelingen bliver du medansvarlig for at servicere, vedligehol

Læs mere

Storkøbenhavn