Vi arbejder løbende på flere search opgaver, hvor stillingen ikke bliver slået op. Forøg dine chancer for et nyt job, læg dine data i vores emnebank her.

Administration & Intern Salg:

PERSONLIG ASSISTENT til alsidig stilling med mange forskelligartede opgaver

Du får en central funktion som tovholder på en lang række både faste- og ad hoc-opgaver. Du overtager ansvaret fra en sekretær, som har haft stillingen i næsten 25 år. Du har måske nogle andre kompetencer, som du ønsker at byde ind med, og du vil få god mulighed for selv at sætte dit eget præg på

Læs mere

Greve

 

KUNDESERVICEMEDARBEJDER / ORDREBEHANDLER til kontor- og kunstnerartikler

Du får en afvekslende hverdag med mange bolde i luften på en gang i denne meget selvstændige stilling, hvor du kommer til at tale med mange kunder dagligt samtidig med, at du supporterer dine sælgende kollegaer i marken. Du vil være den første til at besvare telefonen, og det er derfor dig, der ko

Læs mere

Bagsværd

 

SALGSKOORDINATOR med interesse for marketing

Du får en international stilling, hvor du både kommer til at arbejde med internt salg, salgssupport og marketing. Du bliver del af en global organisation med et godt nordisk samarbejde, hvor man gerne hjælper sine kollegaer og trækker på hinandens ressourcer. Da stillingen er nyoprettet, vil du få g

Læs mere

Hvidovre

 

SALGSSUPPORTER/SALGSASSISTENT

Du får mulighed for at komme ind i en af verdens mest bæredygtige virksomheder, der arbejder med bæredygtighed for øje. Du bliver en del af et meget engageret team, som er tilknyttet salgskontoret i Birkerød. Din primære opgave bliver at supportere salgsingeniørerne, som kører på det danske, sve

Læs mere

Birkerød

 

PA for Adm. Direktør

Som PA bliver du en central person i virksomheden, hvor du i tæt og fortroligt samarbejde med den adm. direktør og virksomhedens øvrige nøglepersoner vil varetage styringen af opgaver og projekter. Du vil få ansvaret for at vedligeholde virksomhedens kvalitetssystem og faciliterer interne og ekste

Læs mere

Greve

 

INTERN SÆLGER som bliver del af stjernehold med 10 gode kollegaer

Du kommer til at sidde sammen med to meget engagerede kollegaer, som i dag udgør den interne salgsafdeling. Dit primære ansvarsområde vil være at servicere virksomhedens kunder med: Ordremodtagelse, tilbudsberegning samt sparring og teknisk rådgivning omkring virksomhedens brede produktprogram ind

Læs mere

Hvidovre

 

KOORDINATOR

Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i denne spændende stilling, hvor du kommer til at sidde med kundesupport, ordrebehandling samt indkøb & logistik. Du kommer til at beskæftige dig med mange forskelligartede opgaver, der spænder lige fra indtastning af ordrer, registreringer og

Læs mere

Birkerød

 

KUNDESUPPORTER med interesse for IT

Du bliver en del af virksomheden på et meget spændende tidspunkt, hvor man står overfor for en omfattende digitaliseringsproces. De ældre og meget manuelle arbejdsrutiner skal moderniseres, og et nyt ERP-system skal implementeres. Tanken er, at du skal være tovholder på denne fornyelsesproces samti

Læs mere

Holbæk

 

SALES COORDINATOR - der bliver en del af en dynamisk intern salgsafdeling

Du bliver en del af et dynamisk salgsteam, som med dig, består af 8 interne medarbejdere og 4 Key Account Managers ”i marken”. Hele salgsteamet arbejder med salg og service til danske industri- og eftermarkedskunder samt SKF’s forhandlere. Du får i høj grad selv mulighed for at præge dine opgaver,

Læs mere

Hvidovre

 

Byggeri & Håndværk:

MALERKONDUKTØR/PROJEKTLEDER

Der er travlt i Nørners malerfirma, og derfor søger vi endnu en dedikeret person, der kan indgå i et super godt ledelsesteam, bestående af malermesteren og en tilbudschef. Du bliver en af hjørnestenene i virksomheden, idet du som en del af ledergruppen kommer til at arbejde tæt sammen med malermeste

Læs mere

Melby

 

Indkøb, logistik og lager

PROJEKTLEDER - til projektstyring af avancerede løsninger inden for infrastruktur

Du kommer til at fungere som bindeled mellem projekt-, salgs-, logistik- og økonomiafdelingen og får et bredt ansvarsområde med stor berøringsflade både internt i organisationen samt eksternt. Du får ansvaret for styring af et stort antal projekter på én gang, hvilket omfatter koordinering og afho

Læs mere

Odense

 

INDKØBER til alsidig stilling med mange forskellige arbejdsopgaver

Du arbejder både meget selvstændigt og samarbejder med en kollega, der sammen med dig udgør indkøbsafdelingen i denne alsidige stilling, hvor du kommer til at beskæftige dig med mange forskellige opgaver. Du får ansvaret for at holde styr på og varetage alle de opgaver, som dagligt kommer ind på den

Læs mere

Greve

 

Ingeniør, Udvikling & Teknik:

VÆRKSTEDSANSVARLIG - ENTREPRENØRMASKINMEKANIKER/LASTBILMEKANIKER

Dine opgaver bliver at reparere, servicere og vedligeholde maskinparken bestående af mere end 100 enheder af mærkerne New Holland, Vaderstadt, Caterpillar og Kubota. Maskinparken repareres overvejende på eget værksted, men lejlighedsvis skal du også køre ud. Ved serviceopgaver ude af huset kører

Læs mere

Nordsjælland

 

KONSTRUKTIONSINGENIØR - design og konstruktion til grøn, uniq og patenteret teknologi

Du får mulighed for at være med til at gøre en forskel i den grønne omstilling, idet du kommer til at arbejde i en spændende ingeniørvirksomhed, der er verdensledende inden for industrielle tørringsanlæg. Teknologien er grøn, unik og patenteret, og anlæggene erstatter brugen af fossile brændstoffe

Læs mere

Virum

 

NEW PRODUCT DESIGN ENGINEER

I New Product Design teamet bliver du en del af en innovativ og erfaren afdeling af fysikere og ingeniører (optisk design og automation). New Product Design teamet har ansvar for den avancerede designproces med at klargøre nye, højtspecialiserede glaslinser til masseproduktion ved hjælp af Kaleidos

Læs mere

Farum

 

GLOBAL PRODUCT DIRECTOR med kommercielt mindset og potentiale

Du refererer i det daglige til direktøren for Skandinavien i denne nyoprettede stilling, hvor du får markedsførings- og produktansvaret for virksomhedens sortiment inden for manuelle og elektriske kørestole. Du bliver en del af ledergruppen og får ledelsesansvaret for en tekniker og en produktspecia

Læs mere

Tappernøje / Sydsjælland

 

SALGSINGENIØR/JUNIOR SÆLGER - der kan gå ud og brande firmaets navn og produkter

Du kommer til at præsentere og sælge et af markedets bedste produktprogrammer, som sælges til udvalgte el-installatører, rådgivere, tavlebyggere og grossister i hele Danmark. Produkterne som du skal have fokus på, vil være føringsveje, ledning-og installationskanaler samt brand- og transientbeskyt

Læs mere

Til hhv. Jylland og Sjælland

 

SUPPORTER/DATAMATIKER til sensorløsninger til intelligente bygninger

Du får mulighed for at blive en del af en spændende udviklingsvirksomhed, som har udviklet og stadig videreudvikler på sensorløsninger til intelligente bygninger. Din opgave bliver at supporte og hjælpe virksomhedens kunder og samarbejdspartnere i forbindelse med installation og udrulning af virksom

Læs mere

København K.

 

SERVICELEDER - CTS

Du får god mulighed for at styrke dine kompetencer inden for ledelse og el-teknisk viden i denne stilling, hvor du får en alsidig hverdag med mange forskellige opgaver - både kundeorienterede, administrative, og ledelsesmæssige. Du står for at videreudvikle dine medarbejdere og arbejdet i afdeling

Læs mere

Sønderborg

 

TEKNIKER TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING PÅ PRODUKTIONSUDSTYR

Du bliver en del af teamet i vedligeholdelsesafdelingen, der sikrer at produktionsudstyret altid kører optimalt. Der vil være 3 gode kollegaer, og en vedligeholdelseschef, som du kan sparre med i det daglige. Maskinparken hos RMIG består bl.a. af perforeringsmaskiner, revolverstansere Laser og meg

Læs mere

Ballerup

 

ACCOUNT MANAGER med salgs- og produktansvar for egen varegruppe

Du vil få en rigtig spændende stilling, hvor du får salgs- og produktansvar for egen varegruppe inden for automatikkomponenter. Du får naturligvis en grundig produkttræning, såvel internt som eksternt, og har du brug for yderligere viden og teknisk sparring, så står dine kollegaer altid parat. Du

Læs mere

Greve

 

RESERVEDELSCHEF - til velkonsolideret virksomhed

Sikring af høj kunde- og medarbejdertilfredshed er nogle af dine fokusområder, når du varetager din funktion som reservedelschef hos HP Entreprenørmaskiner. Med reference til virksomhedens direktør/stifter får du ansvaret for virksomhedens reservedele og lager. Du kommer til at sidde med ledelse

Læs mere

Bjæverskov

 

UDVIKLINGSINGENIØR - der kommer til at arbejde med Embedded software, C programmering, FOC-regulering m.m.

Efter en grundig introduktion til stillingen, hvor du vil arbejde tæt sammen med dine kollegaer omkring opgaverne, får du ansvaret for dine egne projekter. Du bliver en del af en udviklingsafdeling, der i dag består af 8 dedikerede kollegaer, der har ansvaret for hver sit produktområde, men som ge

Læs mere

Birkerød

 

SERVICETEKNIKER/ LANDBRUGSMASKINMEKANIKER

Der er supertravlt hos Semler Agros afdeling i Næstved. Derfor udvides staben af dedikerede serviceteknikere, der har ansvaret for at køre service hos de mange eksisterende og nye kunder overvejende indenfor landbruget, som er beliggende på Sjælland. Du kommer til at servicere og reparere på trakt

Læs mere

Sjælland

 

SALES ENGINEER – med eller uden salgserfaring til at indgå i verdens mest bæredygtige koncern

Du får her en spændende og selvstændig stilling i en solid og dynamisk virksomhed, hvor du i det daglige refererer til den administrerende direktør og bliver en del af et engageret team, hvor du får ansvaret for: • Salg af software til el-teknisk dokumentation af styringer, husinstallationer og ka

Læs mere

Birkerød

 

PROJEKTLEDER med fokus på projekter i procesindustrien

Du får mulighed for at arbejde med små og store mekaniske projekter, som henvender sig til kunder indenfor procesindustrien dvs. raffinaderier, kemisk industri, kraftværker og anden energiproduktion. Du får ansvaret for styringen af projekterne fra start til slut, og bliver en vigtig medspiller i sa

Læs mere

Ringsted

 

AREA SALES MANAGER - Process Automation - Jylland (nyoprettet job)

Du vil her få en spændende og nyoprettet stilling, som du i høj grad selv kan/skal være med til at præge. Du bliver en del at et internationalt netværk med gode karrieremuligheder på sigt, og i det daglige bliver du del af et sundt arbejdsmiljø, med et godt fællesskab, masser af humor og frihed unde

Læs mere

Jylland

 

Kvalitet & Arbejdsmiljø:

KVALITETSANSVARLIG til ledig stilling, som du selv kan være med til at forme

Du starter med at få en grundig indføring i de operationelle opgaver af en tidligere kvalitetschef, som fungerer som produktspecialist i dag. Efterfølgende vil du komme til at arbejde meget selvstændigt med kvalitetsstyring med reference til virksomhedens fabrikschef, som er tilknyttet fabrikken i

Læs mere

Lynge

 

Ledelse:

REGNSKABSCHEF/DAGLIG LEDER

Med reference til virksomhedernes ejer kommer du til at sidde med ansvaret for alt inden for økonomi & regnskab for 4 selskaber. Du kommer til at arbejde meget selvstændigt med alt det regnskabsmæssige for primært to selskaber samtidig med, at du får ledelsesansvaret for de medarbejdere, der er til

Læs mere

Hillerød

 

INTERNATIONAL SALES & MARKETING DIRECTOR (CCO)

Vil du være med til sætte et aftryk på den grønne omstilling og være en del af en innovativ vækstvirksomhed med stærkt fokus på bæredygtighed, så er muligheden lige her. Vi søger en dynamisk, visionær og strategisk tænkende International Salgs- og Marketingdirektør, der får ansvaret for udarbejdel

Læs mere

Birkerød

 

GLOBAL PRODUCT DIRECTOR med kommercielt mindset og potentiale

Du refererer i det daglige til direktøren for Skandinavien i denne nyoprettede stilling, hvor du får markedsførings- og produktansvaret for virksomhedens sortiment inden for manuelle og elektriske kørestole. Du bliver en del af ledergruppen og får ledelsesansvaret for en tekniker og en produktspecia

Læs mere

Tappernøje / Sydsjælland

 

SERVICELEDER - CTS

Du får god mulighed for at styrke dine kompetencer inden for ledelse og el-teknisk viden i denne stilling, hvor du får en alsidig hverdag med mange forskellige opgaver - både kundeorienterede, administrative, og ledelsesmæssige. Du står for at videreudvikle dine medarbejdere og arbejdet i afdeling

Læs mere

Sønderborg

 

Økonomi & Regnskab:

REGNSKABSCHEF til international virksomhed

Du får en meget selvstændig stilling, hvor du kommer til at sidde med ansvaret for alle opgaver inden for økonomi & regnskab for det danske datterselskab. Spektret af opgaver bliver meget bredt, idet du skal forvente, at ca. 50% af din tid vil gå med de traditionelle regnskabsmæssige opgaver, 25%

Læs mere

København

 

REGNSKABSCHEF - der får medarbejderansvar og kommer til at arbejde både operationelt og strategisk

Det går godt hos Demskov El A/S. Virksomheden er i rivende udvikling og er på 5 år vækstet fra ca. 30 til 100 medarbejdere. Ledelsen ønsker at fortsætte denne vækstrejse og vil derfor supplere teamet og ledelsesgruppen med en regnskabskyndig person, der får ansvaret for økonomi og regnskab, og som k

Læs mere

Rødovre

 

REGNSKABSMEDARBEJDER - til nyoprettet stilling, som du selv kan være med til at forme

Du bliver en del af en velfungerende finansafdeling, der varetager alle opgaver inden for økonomi og regnskab for det danske og det norske selskab. Afdelingen består af en økonomichef og en regnskabschef og et meget engageret team på 4 kollegaer, der alle er meget dedikerede medarbejdere, som arbejd

Læs mere

Hedehusene

 

REGNSKABSMEDARBEJDER til alsidig stilling med mange forskelligartede opgaver

Som en del af et dedikeret team på 5 personer tilknyttet økonomi & regnskab, kommer du til at arbejde bredt med diverse økonomiopgaver. Opgaverne er relateret til de to spejderkorps DDS og De grønne pigespejdere samt øvrige virksomheder, som afdelingen betjener og er derfor meget varieret. Afdelin

Læs mere

København K

 

REGNSKABSCHEF til ledige stillinger både uden og med ansvar for en eller flere medarbejdere

Profilpartners har mange nye og eksisterende kunder, der efterspørger dygtige regnskabschefer med og uden erfaring med personaleledelse. Det vigtigste er, at du besidder med bred erfaring inden for økonomi og regnskab. Ofte bliver stillingerne/vikariaterne, som vi får fra nye og eksisterende kunder,

Læs mere

Sjælland

 

REGNSKABSMEDARBEJDER - der søger nyt job tættere på bopæl

Profilpartners har mange nye og eksisterende kunder, der efterspørger dygtige bogholdere med god bred erfaring inden for økonomi og regnskab til faste stillinger og vikariater. Ofte bliver stillingerne/vikariaterne ikke slået op, fordi vi finder et godt match i vores karrieredatabase. Kunderne b

Læs mere

Sjælland

 

BOGHOLDER - der leder efter nye jobmæssige udfordringer

Profilpartners har mange nye og eksisterende kunder, der efterspørger dygtige bogholdere med god bred erfaring inden for økonomi og regnskab til faste stillinger og vikariater. Ofte bliver stillingerne/vikariaterne ikke slået op, fordi vi finder et godt match i vores karrieredatabase. Kunderne beder

Læs mere

Sjælland

 

Salg & Marketing:

KOMMUNIKATØR/ KOMMUNIKATIONSANSVARLIG

Til VELTEKs sekretariat søger vi en udadvendt og stærk kommunikatør. Din overordnede opgave bliver at kommunikere VELTEKs mærkesager til omverdenen, samt at formidle budskaber til medlemmerne om foreningens aktiviteter, og hvad der ellers rører sig i branchen. Opgaverne varierer både i form og var

Læs mere

Herlev

 

SALGSKONSULENT

Efter en grundig produkttræning får du ansvaret for salget af et bredt produktprogram inden for kvalitetsværktøj med tilhørende befæstningsmidler. Løsningerne sælges overvejende til store producerende virksomheder inden for bl.a. møbelindustrien, træemballageindustrien og beslægtede industrivirksomh

Læs mere

Sjælland/Fyn/Sønderjylland

 

DISTRIKTSCHEF til salg af markedets mest innovative løsninger inden for bilvask

Ønsker du at være en del af eliten og sælge markedets mest innovative løsninger til bilvaskforretninger, så er muligheden her. I det daglige refererer du til en dynamisk og erfaren salgschef, der også vil fungere som din sparringspartner. Efter en grundig introduktion til stillingen, hvor du bl.a

Læs mere

Sjælland

 

GLOBAL PRODUCT DIRECTOR med kommercielt mindset og potentiale

Du refererer i det daglige til direktøren for Skandinavien i denne nyoprettede stilling, hvor du får markedsførings- og produktansvaret for virksomhedens sortiment inden for manuelle og elektriske kørestole. Du bliver en del af ledergruppen og får ledelsesansvaret for en tekniker og en produktspecia

Læs mere

Tappernøje / Sydsjælland

 

SALGSINGENIØR/JUNIOR SÆLGER - der kan gå ud og brande firmaets navn og produkter

Du kommer til at præsentere og sælge et af markedets bedste produktprogrammer, som sælges til udvalgte el-installatører, rådgivere, tavlebyggere og grossister i hele Danmark. Produkterne som du skal have fokus på, vil være føringsveje, ledning-og installationskanaler samt brand- og transientbeskyt

Læs mere

Til hhv. Jylland og Sjælland

 

SALGSKONSULENT - hvis primære opgave bliver at op- og videreudbygge de gode relationer til dine kunder

Du kommer til at arbejde med salg af et bredt udvalg af træbaserede pladematerialer til det professionelle marked. Krydsfiner, spånplader, bordplader, MDF i små og store formater, samt en række specialprodukter til virksomheder på Sjælland med fokus på træforarbejdende virksomheder dvs. professionel

Læs mere

Sjælland

 

AREA SALES MANAGER

Der er supertravlt hos HELUKABEL i Danmark. Virksomheden er lige flyttet til nye dejlige lokaler, og man er midt i eksekveringen af en ambitiøs vækststrategi, hvorfor man ønsker at udvide staben af medarbejdere. Vi er derfor på jagt efter en selvmotiverende og målsøgende Area Sales Manager, der får

Læs mere

Midt- og Nordjylland

 

ACCOUNT MANAGER med salgs- og produktansvar for egen varegruppe

Du vil få en rigtig spændende stilling, hvor du får salgs- og produktansvar for egen varegruppe inden for automatikkomponenter. Du får naturligvis en grundig produkttræning, såvel internt som eksternt, og har du brug for yderligere viden og teknisk sparring, så står dine kollegaer altid parat. Du

Læs mere

Greve

 

SALES ENGINEER – med eller uden salgserfaring til at indgå i verdens mest bæredygtige koncern

Du får her en spændende og selvstændig stilling i en solid og dynamisk virksomhed, hvor du i det daglige refererer til den administrerende direktør og bliver en del af et engageret team, hvor du får ansvaret for: • Salg af software til el-teknisk dokumentation af styringer, husinstallationer og ka

Læs mere

Birkerød

 

AREA SALES MANAGER - Process Automation - Jylland (nyoprettet job)

Du vil her få en spændende og nyoprettet stilling, som du i høj grad selv kan/skal være med til at præge. Du bliver en del at et internationalt netværk med gode karrieremuligheder på sigt, og i det daglige bliver du del af et sundt arbejdsmiljø, med et godt fællesskab, masser af humor og frihed unde

Læs mere

Jylland

 

Stilling besat for nyligt:

ORDREBEHANDLER/ KUNDESERVICEMEDARBEJDER (Besat)

Du får en alsidig stilling, hvor du kommer til at sidde med mange forskellige opgaver, og hvor du vil få god mulighed for at være med til at gøre en forskel både i forhandler- og salgsleddet. Du står både for kontakten til virksomhedens kunder og forhandlere samtidig med, at du fungerer som backup f

Læs mere

Birkerød

 

PROJEKTLEDER

Du får ansvaret for egne projekter fra start til slut, og du kommer til at køre 2-3 anlægsprojekter på samme tid, i denne meget selvstændige stilling, hvor du får ansvaret for projekter, der ligger i størrelsesordenen fra 2 til 20 mio. kr. - primært hos kunder beliggende i Storkøbenhavn. Du overta

Læs mere

Storkøbenhavn/Greve

 

SERVICELEDER med fokus på teknisk rådgivning inden for varmepumper

Du vil få god mulighed for både faglig og personlig udvikling i denne meget alsidige stilling, hvor du som den spillende træner bliver medvirkende til at sikre at teamet, som sidder med ansvaret for varmepumper, fungerer optimalt. Du vil få en grundig oplæring i METRO THERMs produkter og løsninger

Læs mere

Helsinge

 

TEKNISK CHEF / VEDLIGEHOLDELSESCHEF - Besat

Du refererer i det daglige til fabrikschefen i en meget selvstændig stilling, hvor du får det overordnede ansvar for at produktionsapparatet løbende bliver optimeret og forebyggende vedligeholdt, så det fungerer optimalt. Til hjælp i det daglige får du ledelsesansvaret for 5 teknikere - tre smede o

Læs mere

St. Heddinge

 

REGNSKABSANSVARLIG (Besat)

Du får en meget selvstændig stilling, hvor du efter en grundig introduktion til alle aspekter i jobbet, vil komme til at sidde med ansvaret for 5 mindre selskaber. Bogholderiet har hidtil været outsourcet, men nu ønsker man, at trække funktionen hjem og udvide ansvarsområdet. Der er derfor tale om

Læs mere

Roskilde

 

FAGLIGT ANSVARLIG – EL, der også får det overordnede ansvar for QA & QC og udvalgte kunder

Du får en meget central funktion, idet du bliver fagligt ansvarlig og dermed den, der sikrer, at virksomheden har de nødvendige kompetencer inden for virksomhedens forretningsområde. Samtidigt får du det overordnede ansvar for QA og QC samt for udvalgte kunder. Du bliver en del af en ledergruppe b

Læs mere

Ballerup

 

SOFTWARE UDVIKLER - Internet of Things (IoT) (besat)

Du vil blive del af et unikt team af dedikerede og kreative udviklingsingeniører, der arbejder med UbiqiSenses Internet of Things (IoT) og sensorløsninger til intelligente bygninger. UbiqiSenses IoT leverer udførlige data til skyen om, hvad der foregår i en bygning, ikke mindst om hvor mange, hvor

Læs mere

København

 

REGNSKABSANSVARLIG (Besat)

Er du nysgerrig, vedholdende, ærekær med dit arbejde og drives af kontinuerlig faglig og personlig udvikling, så er den helt rette ledige stilling som regnskabsvansvarlig med potentiale måske lige her. Du indgår i et team med 3 gode kollegaer og en COO, og vil - med reference til virksomhedens COO

Læs mere

Smørum

 

MARKETING- OG PROJEKTANSVARLIG (Besat)

Du kommer til at arbejde med en bred pallette af opgaver på tværs af de selskaber, der investeres i. Vi søger derfor en dedikeret og proaktiv person, der er selvmotiverende og god til at begå sig på alle niveauer. Da stillingen er nyoprettet, er du selv medvirkende til at forme din egen stilling.

Læs mere

Vedbæk

 

FIELD SALES ENGINEER

Du refererer i det daglige til virksomhedens Segment Manger DC, som du også har mulighed for at sparre med i denne meget selvstændige stilling, hvor du får ansvaret for salg af Phoenix Contacts Device Connections produkter, som er markedsledende i Danmark. Med udgangspunkt i en grundig oplæring i

Læs mere

Danmark med base på kontor i Kolding