Garantiordning

Skulle det, mod forventning, vise sig, at vores medarbejders kvalifikationer ikke lever op til dine krav og forventninger, meddeler du os dette inden 3 timer efter påbegyndt arbejde. Timerne vil da være uden beregning for dig. Hvis det først meddeles efter 3 timers påbegyndt arbejde, faktureres der det, der svarer til udløbet af opsigelsesvarslet. Ovennævnte aftale kan, til enhver tid opsiges med det varsel, som er gældende i den overenskomst eller lov, der måtte omfatte vikarens arbejde.


Alle vikarer, som formidles gennem Vikarpartners

  • har været til et dybdegående interview
  • har været igennem en anerkendt personlighedstest
  • har skrevet under på, at de har ren straffeattest
  • har fået taget en eller flere referencer hos tidligere arbejdsgiver

Vi ynder at lave et godt stykke arbejde fra start af, så sparer vi garantien!