Try-and-Hire

Få den nye medarbejder "på prøve" med en Try-and-hire løsning fra Vikarpartners.

Når man skal ansætte en ny medarbejder, er det ikke blot et spørgsmål om at finde en person med de rette kvalifikationer. Det er ligeså vigtigt, at den nye medarbejder passer til den kultur, som hersker i virksomheden.

Arbejdsgiver og den nye medarbejder vælger derfor i nogle tilfælde at se hinanden lidt an, inden parterne kontraktligt forpligter sig. Det er her Try-and-Hire princippet kommer ind i billedet.

I stedet for at fastansætte den nye medarbejder, starter man med at ansætte kandidaten på vikarbasis. Hvilket betyder, at det er Vikarpartners, der står for den kontraktlige ansættelse af personen i den første periode.

Personen kan være ansat på vikarbasis i op til 14 arbejdsuger. Derefter kan arbejdsgiver ansætte den nye medarbejder, uden at der er yderligere omkostninger forbundet med ansættelsen.

Hvis medarbejderen viser sig ikke at være den rette til stillingen, finder vi en ny kvalificeret kandidat.

Ønsker du yderligere oplysninger om priser og vilkår i forbindelse med Try-and-Hire, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.