Logistik / Indkøb / Supply chain

Opbygning/optimering af rutiner og processer indenfor indkøb og logistik
Implementering af lagerstyringssystemer
Midlertidig ledelse indenfor området
Indførelse af kvalitetsstyringssystemer
Lean-implementering
Forbedring af aftaler og procedurer
Indkøbsoptimering
Indførelse af kvalitetsforbedrende tiltag
Flytning og/eller outsourcing af produktion
Supply chain Management