Ledelse

Strategi og planlægning
Organisationsændringer
Ledelse i en afgrænset periode
Udarbejdelse af forretningsplaner
Optimering af arbejdsgange og processer
Rekonstruktioner og omstruktureringer
Projektledelse
Effektiviserings- og rationaliseringsprocesser
Medarbejderudvikling og - optimering
Professionel rådgivning og sparring
Omstruktureringer