Økonomi & Regnskab

Opbygning/optimering af rutiner og processer indenfor økonomifunktionen
Økonomistyring
Udarbejdelse af årsregnskaber
Budgetter og budgetopfølgning
Opbygning/udvikling af rapporteringssystemer
Konsolideringsopgaver
Strømlining af økonomifunktioner
Implementering af ERP systemer
Reorganisering af økonomifunktionen
Risk Management m.v.
Sparringspartner for bestyrelse og ledelse