Team-SWOT

Et team-SWOT er et seminar baseret på en analyse af din virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler, med en udvalgt del af staben af medarbejdere i fokus og som aktive deltagere i processen.

Seminaret bliver tilpasset og skræddersyet til netop din virksomhed.

Ved at få et indgående kendskab til medarbejdernes grundlæggende personligheder, samt deres holdninger og forventninger, til både deres egne og virksomhedens styrker og svagheder, har du mulighed for at få et optimalt udbytte af dine nøglemedarbejdere.

Mål med processen
At finde ud af hvilke personlige kompetencer, der er samlet i din virksomhed, herunder at afdække den enkeltes grundlæggende personlighedstræk, reaktionsmønstre, styrker/svagheder samt udviklingsområder.

At opnå bedre samarbejde medarbejderne imellem.

At få afdækket om der er overensstemmelse mellem kompetencer og forventninger den enkelte medarbejder og dig, som leder imellem.

At få opsat fælles værdier og klarlagt mål for virksomheden.

At få opstillet en handlingsplan for at nå de opstillede mål.

Udbytte af processen
En motiveret skare af medarbejdere, der har opnået et mere indgående kendskab til sig selv og deres kollegaer.

En afdækning af ledergruppens styrker/svagheder samt udviklingsområder.

Et uvildigt "gennemsyn" af virksomheden med efterfølgende forslag til forbedringer.

Større klarhed over virksomhedens situation set udefra.

Nye indgangsvinkler og ideer til ændringer og forbedringer.

Det er resultaterne, der tæller, og der er ingen tvivl om, at synergieffekten af ovenstående også vil skabe bedre resultater på bundlinen.