REGNSKABSCHEF/CFO TIL NYOPRETTET KARRIERESTILLING - BESAT

Du får ansvaret for økonomi & regnskab, indkøb & logistik samt HR

Stillingsbeskrivelse:
Der er tale om en nyoprettet karrierestilling, hvor du får god mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer i takt med, at virksomheden vokser.

Du starter i jobbet, lige efter at fusionen mellem 4 virksomheder er effektueret rent juridisk, og kommer således til at stå for sammenlægningen af selskaberne. Du sikrer, at diverse arbejdsgange og rutiner bliver ensrettet og strømlinet, og at der sker en løbende professionalisering af selskabet i takt med, at det vokser.

Da økonomifunktionerne hidtil har været outsourcet i alle selskaberne, får du mulighed for at sætte dit eget hold. Du får det overordnede ansvar for, at de daglige afstemnings- og bogføringsopgaver bliver løst og er ikke bange for selv at tage fat. Du kommer selv til at sidde med de gængse opgaver inden for økonomi & regnskab såsom månedsrapportering, udarbejdelse af periode- og årsregnskab, likviditetsstyring, løn, budgettering, forecasts, analyse af og opfølgning på nøgletal m.v.

Du tager det bedste af de eksisterende systemer og metoder og supplerer selv med nye tiltag, hvor løsningerne kan effektiviseres. Du er selv primus motor for videreudviklingen af diverse rapporter og analyseværktøjer i takt med, at virksomheden vækster og udvikler sig.

Du bliver en del af ledergruppen og refererer i det daglige til en dynamisk CEO, som har fokus på forretningsudvikling, innovation og opkøb af virksomheder. Din opgave bliver derfor at gribe de mange bolde, som sættes i spil, samtidig med at du er ansvarlig for, at økonomisystemer, forretningsgange og interne kontroller løbende bliver vedligeholdt og videreudviklet.

Kontakten til revisor, bank, skat, advokater, forsikringer mv. vil også ligge på dit bord, ligesom du vil få ansvaret for diverse administrative opgaver i relation til HR og for de tre medarbejdere tilknyttet indkøbs- og logistikfunktionen samt naturligvis medarbejderne tilknyttet bogholderiet.

I det daglige kører du et tæt samarbejde med de to aktive ejerledere, der er meget lydhøre for dine input, og du vil derfor også få god mulighed for at byde ind på det mere strategiske niveau.

Du tilbydes:
En meget selvstændig stilling i en spændende virksomhed i rivende udvikling, hvor du vil få god mulighed for at få råderum i det daglige og medindflydelse på virksomhedens udvikling.

Løn:
Du får en god fast løn, der modsvarer dine kvalifikationer, pensionsordning og sundhedsforsikring.

Egenskaber:
Du er en meget vækstorienteret, forandringsvillig, innovativ og analytisk person, der både er omhyggelig og besidder et godt overblik. Samtidig har du en god gennemslagskraft, er positivt tænkende og trives med humor i hverdagen.

Du er ydermere en engageret og selvmotiverende person med en god empati, og du er god til at motivere og engagere dine kollegaer. Samtidig er du ikke er for fin til noget og er vant til at tage teten, hvis behovet opstår.

Da du er systematisk anlagt og har en god forretningsforståelse og samtidig er god til at analysere tal, bidrager du gerne med forslag og idéer til optimering af virksomhedens drift og til strategiudvikling generelt.

Erhvervserfaring:
Du har minimum 10 års erhvervserfaring fra en lignende stilling, gerne fra en producerende virksomhed, hvor du har haft et bredt ansvarsområde. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med datter- eller søsterselskaber i udlandet.

Uddannelser:
Du har givetvis en uddannelsesmæssig baggrund som revisor, Cand.merc. /Cand.merc.aud. eller HD (R).

Sprogkunder / EDB:
Du er flydende i dansk og engelsk i skrift og tale. Er vant til at arbejde med IT, og forventes også at være dygtig til Excel.

Virksomhedsbeskrivelse:
Vores kunde består i dag af 4 selskaber. Det ene sælger kemiske produkter og har salgskontor i udlandet. Det andet arbejder med projektsalg af systemløsninger. Det tredje selskab er en producerende enhed, der forventes at vækste meget i de kommende år. Det sidste selskab er et udenlandsk distributionsselskab.

Der er stor synergi mellem selskaberne. Derfor vil de nævnte selskaber blive sammenlagt pr. 1/1-2021 til et selskab med 30 medarbejdere, og det er så her, du kommer ind i billedet.

Arbejdssted:
Nordsjælland

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

CFO/89220

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profil Partners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.