PROJEKTLEDER

Der får en koordinerende funktion med fokus både på god kundepleje og projektstyring. Har du potentiale til at varetage rollen som teamleder, vil muligheden være tilstede.

Stillingsbeskrivelse:
Med tilknytning til projektafdelingen får du ansvaret for at styre både store og små projekter sikkert i mål. Du bliver tovholderen, der arbejder på tværs af organisationen, som bindeled mellem projektafdelingen, salgsafdelingen, logistik og økonomi i en stilling, der giver dig en meget central rolle både i planlægnings- og udførelsesfasen samt naturligvis i afslutningsfasen på projekterne.

I funktionen som projektansvarlig sidder du både med ansvaret for økonomistyringen samt for den generelle projektstyring herunder koordinering af byggemøderne. Du forhandler rammeaftaler og opretter indkøbsordrer og sikrer dig, at varerne bliver bestilt rettidigt hjem og, at leveringsfristen overholdes.

Du får en stor kontaktflade både intern i organisationen og eksternt, hvor du løbende har en tæt kontakt til kunderne både telefonisk og face-to-face på byggemøderne.

Du fører tilsyn med projekterne og sikrer, at reglerne for området bliver overholdt og, at dokumentationen bliver tilvejebragt. Du registrerer alle ændringer i projektet og står for udarbejdelse af aftalesedler på ekstraarbejde samt for den løbende fakturering af kontrakterne.

På baggrund af dine gode erfaring med elektronisk planlægning og kvalitetssikring, forstår du værdien af en god systematik i dit arbejde og, du bidrager gerne med ideer til forbedring af arbejdsrutiner og procedurer.

Er du god til at motivere og engagerer dig selv og dine kollegaer, vil der være god mulighed for, at du kan få teamlederansvaret for en gruppe mennesker.

Du tilbydes:
Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder i en dynamisk organisation med korte beslutningsprocesser, hvor du får en meget selvstændig stilling, du i høj grad kan være med til at præge.

Løn:
Du får en god fast løn, der modsvarer dine kvalifikationer, pensions- og sundhedsforsikring.

Egenskaber:
Du er meget kvalitetsbevidst og ærekær med dit arbejde og er derfor en meget ansvarsbevidst og pålidelige person, der sætter en ære i, at levere dine projekter rettidigt og inden for de økonomiske rammer. Da du kommer til at arbejde med flere store og mange små projekter på én gang, kræver stillingen, at du er i stand til at holde mange bolde i luften på én gang. Du arbejder struktureret og er samtidig meget detaljeorienteret, hvilket bevirker, at du bevarer overblikket og formår at samle alle trådene også, når alt er kaos.

En initiativtagende person med teknisk indsigt, der både er vedholdende og målsøgende vil være at foretrække.

Erhvervserfaring:
Branchen du kommer fra er ikke afgørende, blot forventes det, at du har god erfaring med projektledelse og gerne fra en teknisk virksomhed. Du trives derfor fint i den koordinerende rolle, hvor det er dig, der samler alle trådene.

Uddannelser:
Der stilles ingen specielle krav til din uddannelsesmæssige baggrund men, det forventes, at du har taget flere kurser inden for eller med relation til projektledelse.

Sprogkunder / EDB:
Der stilles ingen specielle krav til dine sprogkundskaber, det forventes, at du er en habil bruger af IT.

Virksomhedsbeskrivelse:
Vores kunde er blandt de førende inden for udvikling af avanceret tekniske løsninger, som overvejende sælges til det offentlige.

Arbejdssted:
Fyn

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

Projektleder/55618

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profil Partners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.