KURSUSANSVARLIG

Der får ansvaret for planlægning og gennemførelse af kurser

Stillingsbeskrivelse:
I det daglige kommer du til at arbejde tæt sammen med dine 7 kollegaer, der er tilknyttet i rådgivnings- og arrangementsafdelingen, i denne spændende stilling, hvor du har det overordnede ansvar for planlægning og afholdelse af kurser.

Danske Vandværker afholder årligt op mod 150 kurser og arrangementer for vandværksfolk, kommuner og andre med interesse for vandbranchen.

Du får ansvaret for vedligeholdelse og implementeringen af kursusstrategien, der indbefatter alt lige fra den løbende udvikling af hele kursusporteføljen til udarbejdelse af retningslinjer i forhold til undervisningsform, kvalitet og indhold.

Du kommer således både til at arbejde strategisk men også meget operationelt. Du står for årsplanlægningen af kurser, og som den ansvarlige for den løbende udvikling af kurser og vejledninger til kursister og undervisere. Dertil kommer at du bidrager i forbindelse med udvikling af skabeloner og vejledninger.

Du forventes samtidig at være primus motor på den løbende videreudvikling af læringsplatformen herunder indførelse af e-learning, webinarer m.v., som Danske Vandværker er i gang med at afprøve.

Du forventes, at gribe bolden og fungere, som eksperten man kommer til, når der er brug for support. Du står for aftalerne med de eksterne undervisere og sikrer at den daglige drift af arrangementerne forløber efter planen, og at underviserne har materialer og lignende til rådighed.

Sidstnævnte sørger du for i tæt samarbejde med kursuskoordinatoren, der står for alt det praktiske i forbindelse med afholdelse af kurser. Du er ikke for fin til noget og skal derfor også være indstillet på at hjælpe til rent lavpraktisk med udarbejdelse af og pakning af kursusmaterialer, besvarelse af spørgsmål omkring kursusindhold, indsamling af ønsker om nye kurser m.v.

Foreningen gør meget brug af både interne og eksterne undervisere, som du kommer til at fungere som sparringspartner for, både når det drejer sig om det pædagogiske, det akademiske og for den sags skyld også meget af det praktiske i relation til kurserne.

Du underviser også selv på de mere generelle kurser såsom kursus i beredskabsplaner, præsentationsteknik, deltagelse i bestyrelser og lignende.

I den forbindelse skal du vide, at kurserne både foregår om dagen og om aftenen og overalt i landet. Ligesom du også skal være indstillet på at deltage på tre årlige messer. Du skal påregne at have ca. 15-20 rejsedage med overnatning p.a. Dette grundet aftenmøder, der afholdes ca. 1 gang om ugen, og en del af disse afholdes udenfor nærområdet. Ferieperioder er undtaget.

Du arbejder analytisk med branchens data og indgår i eller driver diverse udviklingsprojekter. Ligesom du fungerer som sekretær for foreningens kursusudvalg og er i løbende kontakt med regionernes kursusledere.

Du tilbydes:
En alsidig stilling i en dynamisk medlemsorganisation, hvor du får god mulighed for at præge dit eget arbejde og byde ind med din viden og kompetencer.

Løn:
Du får en løn, der modsvarer dine kvalifikationer, pensionsordning, sundhedsforsikring m.v.

Egenskaber:
Du er en energisk og dedikeret person, der arbejder analytisk og struktureret og du trives med at koordinere og planlægge mange opgaver. Du har styr på dine ting, og er derfor også god til at overholde deadlines.

Samtidig besidder du et højt servicegen og er kundefokuseret, ansvarsbevidst og pligtopfyldende. Som kollega viser du engagement, drive og stærke samarbejdsevner. Du opleves som en fleksibel og positiv person, der gerne sparrer med sine kollegaer.

Erhvervserfaring:
Du har erfaring fra en lignende stilling, hvor du har haft ansvaret for at planlægge, koordinere og selv gennemfører kurser.

Har du viden om vandværksdrift, vil det være en klar fordel.

Uddannelser:
Vi er åbne for forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Det ideelle er, hvis du har en videregående teknisk uddannelse evt. suppleret med en projektlederuddannelse og samtidig er vant til at arbejde i projekter og teams.

Det er en fordel, hvis du har gennemført pædagogikum. Hvis ikke, - laves der gerne en udviklingsplan sammen med dig.

Sprogkunder / EDB:
Du kommunikerer fejlfrit på dansk – både i skrift og tale og er dygtig til MS Office pakken med fokus på PowerPoint og Excel.

Virksomhedsbeskrivelse:
Danske Vandværker er de danske drikkevandforsyningers brancheorganisation. Godt 1800 vandværker og forsyninger er medlemmer samt omkring 300 virksomhedsmedlemmer fra vandbranchens industri og leverandører.

Danske Vandværkers aktiviteter omfatter blandt andet rådgivning, kursusvirksomhed, netværk og politisk interessevaretagelse samt information til og om branchen, herunder oplysning til medlemmer – primært vandværker – om drikkevand. Desuden arbejdes der for en sikker, effektiv og klimavenlig vandforsyning til gavn for forbrugerne.

Der er i dag 18 medarbejdere tilknyttet sekretariatet. Du bliver en del af rådgivning og arrangementsafdelingen, hvor der er 7 medarbejdere ansat, der arbejder med uddannelse og rådgivning af medlemmerne.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Profilpartners på tlf.: 43434060.

Arbejdssted:
Solrød Strand

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

Kursusansvarlig/42819

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profil Partners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.