MÅLE- OG KALIBRERINGSTEKNIKER

Bemærk: Denne stilling er ikke aktiv længere

Som bliver ansvarlig for at teste og kvalitetssikre microcomponenter indenfor halvlederteknologien

Stillingsbeskrivelse:
Du får en central rolle, som den ansvarlige for virksomhedens testrum og ”probelaboratorium”. Sidstnævnte er et semi renrum, hvor der arbejdes med design, produktion og kvalitetssikring af prober, som anvendes i CAPRES avancerede METROLOGI værktøjer. En Probe er en microcomponent indenfor halvlederteknologien, som CAPRES har udviklet, og som virksomheden i dag producerer og leverer til de største teknologivirksomheder World Wide.

Du starter med at få en grundig oplæring i de arbejdsopgaver, som ligger i ”probelaboratoriet”. Det er en meget dedikeret og dygtig medarbejder, som tidligere har varetaget funktionen, som vil lære dig op, og som du vil have gode muligheder for at sparre med - også på sigt.

Du får ansvaret for at sikre at kvaliteten på de producerede prober er i overensstemmelse med de opstillede kvalitesstandarder, og at sporbarhed og dokumentation altid er i orden. Du bliver drivkraften, der kontinuerligt igangsætter de fysiske test og registrerer resultaterne. Der er tale om en meget hands-on stilling, hvor du kommer til at udføre arbejdsopgaver, der er en kombination af manuelle procedurer og brug af højteknologisk udstyr (pick & place udstyr).

Omhyggelighed og kvalitetssans er nøgleord. En stor del af din tid går nemlig med at kvalitetssikre arbejdet, som det automatiserede robotudstyr udfører. Proberne håndteres via kassetter. Via mikroskopet, som er et af dine primære arbejdsredskaber, tjekker du kassetten med prober. Når kassetten er kvalitetssikret står du også for pakning og forsendelse, ligesom du også registrerer data og kontrollerer prober, som kommer hjem fra kunder. Du tjekker, at der ikke er beskadigelser, og via dataregistreringen sikres det, at der altid er fuld sporbarhed på kassetterne.

Foruden renrummet er der også et testrum, som du får ansvaret for. Der har virksomheden sit eget udstyr stående, hvor du løbende kan teste prober og der vil være masser at tage fat på.

En løbende forbedring og optimering af dine arbejdsmetoder og rutiner er et fokusområde, som interesserer dig. Ligesom du også gerne bidrager med input til generelle forbedringer til sikring og forbedring af kvaliteten på produktionen af prober generelt.

Du kan lide at tage ansvar. Du tager derfor også gerne ansvaret for, at testrummet og renrumsfaciliteteterne, du arbejder i, altid fremstår ryddelige og pæne, også selvom kollegaer og studentermedhjælpere også har deres gang der.

Du tilbydes:
En alsidig stilling i en spændende udviklingsvirksomhed i rivende udvikling. Virksomheden er på en spændende rejse, som du får god mulighed for at blive en del af.

Løn:
Du får en god løn, der modsvarer dine kvalifikationer.

Egenskaber:
Du er en meget selvkørende og omhyggelig person, der er fingernem, og som både er god til at arbejde meget selvstændigt og sammen med andre. Du er vedholdende og metodisk i din arbejdsform og bliver gerne ved, selv når tingene måske driller, og ikke vil som du vil.

Samtidig er du en dygtig analytiker, der er i stand til at arbejde med mange bolde i luften på én gang, og samtidig formår at bevare overblikket. Du er god til at koordinere med andre og planlægge din tid, og trives i en meget selvstændig stilling med arbejdsopgaver, som også giver mulighed for fordybelse. Du trives med rutineopgaver, uden at du mister fokus og dedikation.

Erhvervserfaring:
Du har erfaring fra en lignende stilling i en højteknologisk udviklings- og produktionsvirksomhed, hvor du har beskæftiget dig med kvalitetssikring af nanoteknologiske produkter.

Uddannelser:
Du har en uddannelse som laboratorietekniker, måletekniker, kalibreringstekniker, procestekniker eller andet relevant.

Sprogkunder / EDB:
Du er en habil bruger af IT og er flydende i engelsk og gerne dansk i skrift og tale.

Virksomhedsbeskrivelse:
CAPRES is small high tech company with 40 employees. CAPRES is a part of KLA, the world’s leading supplier of metrology equipment for semiconductor manufacturers.

CAPRES designs, manufactures and delivers metrology tools for the largest global semiconductor manufacturers. These tools perform process control of critical steps in chip manufacturing.

Learn more about the Company here: http://www.capres.com

Arbejdssted:
Lyngby

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

Laboratorietekniker/måletekniker/30720

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profil Partners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.