INDKØBS- OG LOGISTIKANSVARLIG

Til spændende udviklingsvirksomhed i rivende udvikling

Stillingsbeskrivelse:
Du får en unik mulighed for at være primus motor på opbygningen af indkøbs- og logistikfunktionen fra bunden af. Virksomheden går fra at være en entreprenant udviklingsvirksomhed, hvor medarbejderne ofte har siddet med mange forskellige opgaver, også udenfor sit primære kompetencefelt, til at blive en mere funktionsopdelt virksomhed, hvor den enkeltes ansvarsområde bliver mere specialiseret i henhold til jobfunktionen.

Som den ansvarlige for indkøb- og logistik forventes du, at være specialisten indenfor dit felt, men får naturligvis god mulighed for at sparre med dine kollegaer både i opstartsfasen, men også på sigt.

Du refererer til, og kommer til at arbejde tæt sammen med, den tekniske chef, som indtil videre har stået for opbygningen af diverse styringsredskaber i indkøbs- og logistikfunktionen.

Din opgave bliver at videreføre dette arbejde, hvorfor et af dine første fokusområder vil være, at stå for udvælgelse af og implementeringen af et ERP system. Det er en stor opgave, som er meget hands-on, og som givetvis vil komme til at optage meget af din tid. Du kommer nemlig selv til at stå for det meste af arbejdet, naturligvis i tæt samarbejde med systemleverandøren.

Du forventes hurtigt at få en god indsigt i eksisterende arbejdsmetoder, ligesom du relativt hurtigt får kigget på optimeringsmuligheder både i relation til eksisterende og nye arbejdsmetoder, men også i relation til samarbejds- og prisaftaler med underleverandører i Danmark og udlandet.
Du sikrer, at leverandørerne lever op til de aftalte kvalitetsstandarder og bliver også ansvarlig for at få udnyttet indkøbsfunktionen i virksomhedens ERP system bedst muligt.

Foruden at være den primære ansvarlige for ERP systemet, kommer du til at sidde med de gængse opgaver indenfor logistik og indkøb;

- Indkøb/disponering til udvikling og produktion/montage
- Generelle logistik opgaver
- Leverandørkontakt, - herunder registrering- og evaluering samt forhandling af
prisaftaler
- Reklamationer
- Opfølgning på leverancer
- Lageroptimering, indgangskontrol, lagerstyring og statusopgørelse
- Vedligeholdelse af stamdata, indkøbskartoteket
- Løbende overvågning og opdatering af prisaftaler
- Primus motor for optimering af indkøbsfunktionen og lagerstyringen m.v.

Du får en central rolle som bindeled mellem de forskellige afdelinger - udvikling, lager, og montage, som du løbende samarbejder med omkring kvalitetsforbedrende tiltag i forhold til diverse standarder, som virksomheden er underlagt.

Du får en bred kontaktflade både internt i organisationen og eksternt til leverandører og transportfirmaer. Derudover er du naturligvis medvirkende i forbindelse med lageroptællinger, udarbejdelse af diverse interne analyser, rapporteringssystemer samt statistikker.

Du skal forvente, at stillingen på sigt indeholder 10-20 rejsedage p.a.

Du tilbydes:
Du tilbydes at være en del af en meget dedikeret kultur i en nyoprettet stilling, hvor du vil få god mulighed for selv at være med til at opbygge indkøbs- og logistikfunktionen og være med til at videreudvikle stillingen over tid i takt med, at virksomheden vokser.

Løn:
Du får en løn, der modsvarer dine kvalifikationer samt pensionsordning.
Der vil være mulighed for at blive en del af virksomhedens warrant-program.

Egenskaber:
Du er en fleksibel og udadvendt person, der har flair for tal og teknik. Du er praktisk orienteret og hurtig til at sætte dig ind i nyt, og du kan derfor også se sammenhænge i komplekse sager.

Samtidig er du selvmotiverende og selvkørende og tager gerne ansvar for dine egne opgaver. Du er omhyggeligt anlagt, arbejder struktureret og har derfor styr på dine ting.

En selvstændigt arbejdende person, der samtidig er en god teamplayer, vil være at foretrække.

Har du kendskab til regulatoriske standarder, som medico virksomheder er underlagt, er en fordel men ikke et krav.

Erhvervserfaring:
Du har erfaring fra en lignende stilling, hvor du har siddet som indkøber i en teknisk virksomhed og gerne indenfor medicoteknik. Du er vant til både at arbejde med tal, statistikker og prognoser.

Uddannelser:
Du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor indkøb/logistik, ingeniør eller andet relevant.

Sprogkunder / EDB:
Du er flydende i dansk og engelsk i skrift og tale. Samtidig er du vant til at arbejde med IT, og er superbruger i Excel og ERP-systemer.

Virksomhedsbeskrivelse:
Norlase er en meget succesrig virksomhed, der har udviklet en banebrydende teknologi indenfor medicinsk laserudstyr. Virksomheden er grundlagt af en række danske og amerikanske serieentreprenører, og har en række ressourcetunge investorer i ryggen.

Virksomheden er på ekstraordinært kort tid vokset fra 3 til ca. 20 medarbejdere, og består i dag af en meget dedikeret stab af højtuddannede specialister og erfarne kræfter indenfor medicinsk udstyr.

Virksomheden har vokseværk og flytter derfor til nye faciliteter, hvor der er god plads til videreudvikling af virksomheden. Placeringen af virksomheden forventes fortsat at være i området omkring Ballerup.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Profilpartners på tlf. 43434060.

Arbejdssted:
Ballerup

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

Indkøbs- og logistikansvarlig/191319

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profil Partners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.