FINANCIAL CONTROLLER/BUSINESS CONTROLLER (besat)

Søges til en meget speciel controller stilling med mange forskelligartede opgaver

Stillingsbeskrivelse:
Du vil blive en del af Administrationsafdelingen, som i dag beskæftiger 16 medarbejdere og to interim fordelt på 3 teams, der arbejder med hvert sit fokusområde. I relation til økonomi- og administrationsteamet, som du bliver en del af, er der ved at blive sat et helt nyt hold. Du vil derfor få god mulighed for at være med til at sætte dit præg på egne ansvarsområder fra start. Du bliver nemlig en del af en kultur, hvor man er meget åben for nye input og ideer, og hvor der lægges vægt på det gode samarbejde på tværs af organisationen.

Din funktion i økonomi- og administrationsteamet er meget central, idet du får ansvaret for mange forskellige typer opgaver inden for primært Financial controlling men til en vis grad også Business Controlling. Du arbejder tæt sammen med dine kollegaer, og vil få mange forskellige faglige udfordringer tilpasset dit erfaringsgrundlag.

Nedenstående er nogle af de områder, som du får ansvaret for:

Årsrapport.
Landsbyggefondens årsrapport (klasse C) har stor kompleksitet, derfor får du brug for dit gode overblik og analytiske evner, når du - i tæt samarbejde med regnskabschefen - får ansvaret for at opstille årsregnskabet og sikre overholdelse af regnskabsstandarder og lovgivning. Dine øvrige kollegaer i afdelingen leverer input inden for hver deres ansvarsområde. Din opgave bliver at sikre rettidig indlevering og et højt kvalitetsniveau på det indleverede materiale.

Budgetmetoder.
Du står for opstilling og overvågning af budgetter for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden, og i tæt samarbejde med regnskabschefen, står du får den løbende optimering og forbedring af de teknikker og processer, der anvendes til at opstille, administrere og overvåge budgetterne.

Projektøkonomistyring.
Der gives bl.a. betydelige midler til forskning. Du bidrager til opbygningen af den løbende forbedring af de værktøjer og metoder, der understøtter økonomistyringen af projekterne.

Kvalitetssikring og dokumentation.
Du har et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i økonomi og administrationsteamet og med dine øvrige kollegaer i afdelingen. Det vil specielt være samarbejdet omkring opretholdelse af et højt kvalitetsniveau af de indleverede data som er essentiel. Du får også ansvaret for at kvalitetssikre rapportering til bestyrelsen og til de offentlige myndigheder. Udarbejdelsen af dokumentation af de interne kontrolsystemer udgør en naturlig del af dit arbejde.

Likviditetsstyring.
Det er meget store beløb, som håndteres af fonden, derfor arbejder du tæt sammen med regnskabschefen i forbindelse med likviditetsstyring.

ESG.
Når du er kommet godt ind i stillingen, bliver du også ansvarlig for ESG-rapportering. Da det er et område, som alle virksomheder forventes at have meget fokus på både nu og i fremtiden, forventes du at have stor interesse for at følge med i udviklingen og dygtiggøre dig inden for feltet. Regnskabschefen vil i den forbindelse være både din sparringspartner og tætte samarbejdspartner.

Det forventes, at du har stor indsigt i og interesse for at holde dig ajour med nye tendenser i regnskabspraksis og ændringer i Årsregnskabsloven og gerne vil dygtiggøre dig inden for ESG.

En løbende udvikling og optimering af controllerfunktionen samt en engageret indsats i rollen som tovholder på nogle af de mange initiativer, som igangsættes løbende, udgør en vigtig del af dit job.

Du tilbydes:
Du bliver en del af en meget speciel organisation, hvor man vægter faglighed højt, og hvor alle bidrager til at have det godt sammen og hvor man interesserer sig for hinanden.

Løn:
Du tilbydes en fast løn efter kvalifikationer, fritvalgsordning, en attraktiv pensions- og sundhedsordning, mobil og meget mere.

Egenskaber:
Du er en meget struktureret person, der både er engageret, energisk, proaktiv og analytisk. Du har god talforståelse og lyst og evner til at samarbejde og supportere på alle niveauer.

Du er selvstændigt arbejdende, fleksibel og samtidig en god team-player med en holistisk tankegang. Du er idérig, går gerne forrest og er ikke bange for selv at tage fat.

Erhvervserfaring:
Du har minimum 5 års erfaring fra lignende stilling og/eller fra et revisionshus og har derfor god erfaring med planlægning af processen for regnskabsaflæggelse og dokumentation til huset, revision og for den løbende optimering af rapporteringssystemer og afstemninger.

Uddannelser:
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som HD(R), Cand.merc., Cand.merc.aud. eller andet relevant.

Sprogkunder / EDB:
Du er flydende i dansk og engelsk i skrift og tale, og har et indgående kendskab til Excel og Navision eller Business Central og gerne med erfaring med design af rapporter i Jet Reports eller andre rapporteringsværktøjer.

Virksomhedsbeskrivelse:
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Formålet er at fremme det almene byggeris selvfinansiering. Almene boliger er en del af det danske velfærdssamfund. Målet er at tilbyde kvalitetsboliger til mennesker af alle slags - til en overkommelig pris, og på samme tid give de almene lejere en mulighed for at påvirke deres egne boligforhold gennem boligafdelingens beboerdemokrati. Den almene boligsektor drives gennem et non-profit-princip - og stiler mod fysisk, økonomisk og social bæredygtighed.

Landsbyggefondens Administrationsafdeling, som du bliver en del af, varetager en lang række opgaver af administrativ karakter og forvaltning af sagsområder, som er unikke for Landsbyggefonden. Forvaltningen omfatter bl.a. tilsagnsgivning, administration af långivning til det almene nybyggeri, drift af boligportalen og huslejeregistret, selvbetjeningsløsningen, lånindberetning m.v.

Landsbyggefonden varetager også Byggeskadefondens regnskab, budget og økonomi og afdelingen ledes af en Administrations- og udviklingschef, som refererer til direktionen.

Der er i dag ca. 70 medarbejdere tilknyttet fonden, som administrerer knap 50 mia. kr.

Du kan evt. læse mere om Landsbyggefonden her: www.lbf.dk

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst Profilpartners på tlf. 43 43 40 60.

Arbejdssted:
Centralt i København

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

Financial Controller/1901

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profil Partners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.