BOGHOLDER m/ansvar for mange forskellige typer opgaver

Bemærk: Denne stilling er ikke aktiv længere

Der kan sidde med hele bogholderiet og samtidig også have ansvar for andre opgaver på kontoret.

Stillingsbeskrivelse:
Du får et spændende og alsidigt job, hvor du kommer til at beskæftige dig med hele spektret af regnskabsmæssige opgaver samtidig med, at du også får ansvaret for en lang række andre opgaver.

Du kommer til at stå for hele bogholderiet fra A-Z, med mulighed for lejlighedsvis at trække på den eksternt tilknyttede regnskabschef - det kunne f.eks. være i forbindelse med momsafstemning, gældende regler og lovgivning m.v. Når regnskabsåret skal afsluttes, er det dig sammen med den eksterne regnskabschef, som samler alle trådene og gør regnskabsmaterialet klar til revisor.
Dit regnskabsmæssige ansvarsområde bliver varetagelse af det daglige bogholderi, herunder håndtering af fakturaer, daglig bogføring, afstemninger, debitor- og kreditorstyring, time-sags styring på de enkelte projekter m.m.
Alt vedrørende bogholderiet laves i dag i programmet SummaSummarum og i Excel.

Ved den forestående implementering af nyt økonomisystem, e-conomic, kommer du til at fungere som tovholder for de eksterne konsulenter, som varetager selve implementeringen. I forbindelse med implementeringen af e-conomic påregnes der et øget arbejdspres i en periode, som forventeligt vil være aftagende i takt med, at flere og flere opgaver bliver effektiviseret.

Foruden opgaverne med relation til økonomi og regnskab vil du også få en meget vigtig "blækspruttefunktion". Her skal du gribe flest muligt opgaver - både de tilbagevendende og de pludseligt opståede. De fleste telefonopkald er ’direkte’, men du bliver virksomhedens stemme udadtil, da telefonen knyttet til TPU’s hovednummer passes af dig.
Du sørger for indkøb til og den daglige ’stillen frem’ frokost og animere til orden på fællesarealer, hvor alle dog bidrager til den almene oprydning. Du er også den, der fører kalenderen med mærkedage, både vedrørende kollegaer og i relation til at sende kunder en hilsen til f.eks. højtider. Endeligt fungerer du som assistent for ledelsen og dine kollegaer i det daglige og bistår bl.a. med rejsebooking, opdækning til møder, afsendelse af pakker, indkøb af forbrugsartikler etc.

Din rolle i virksomheden er meget central - og du har mange forskellige opgaver og kasketter på i løbet af en arbejdsdag.

Du tilbydes:
En meget alsidig og spændende stilling med egne ansvarsområder og stor variation, gode og uformelle forhold og motiverede kollegaer.

TPU A/S har timeregistrering og overtidsbetaling.

Løn:
Du får en løn, der modsvarer jobbet og dine kvalifikationer.

Egenskaber:
Vi søger en stabil, grundig, struktureret og organiseret person, der arbejder omhyggeligt og effektivt og, som ikke er bange for udfordringer. Du har en selvstændig og initiativrig tilgang til arbejdsopgaverne, men samtidig er du bevidst om vigtigheden af, hvordan samarbejde og fleksibilitet bidrager til virksomhedens optimering.

Du er ærekær med dit arbejde, har styr på dine ting, bruger den tid, der måtte til, og kan holde hovedet koldt og mange bolde i luften samtidig.

Du trives både med rutineopgaver og ad-hoc opgaver.


Erhvervserfaring:
Det forventes, at du har stor erfaring med diverse opgaver inden for regnskab og økonomi og meget gerne fra en virksomhed, hvor man har projektstyring, så du ad den vej har erfaring med projektregnskaber.

TPU A/S har valgt at skifte over til e-conomic, en konvertering, som varetages af ekstern konsulent. Det vil dog være en fordel, men ikke et krav, hvis du tidligere har været med til at implementere et nyt økonomisystem og gerne e-conomic.

Uddannelser:
Der stilles ingen specielle krav til din uddannelsesmæssige baggrund.

Sprogkunder / EDB:
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale og er vant til at arbejde med IT. Erfaring med e-conomic og Excel er et must.

Virksomhedsbeskrivelse:
TPU er en videnstung ingeniørvirksomhed, der siden 1990 gennemført over 400 projekter indenfor udvikling af produkter, herunder apparater, måleteknik og fremstillingsteknologi. Virksomheden har stor erfaring med tværfaglige projekter, hvor de typiske grænseflader er elektronik, software, medicin, kemi, biokemi, optik, industrielt design, etc., og har ingeniør- og teknikerressourcer til at løfte større projekter. TPU er kendt for sine faglige kvalifikationer på højt niveau indenfor alle faser af et udviklingsforløb, hvilket er nødvendigt for at kunne arbejde som ekstern leverandør af innovativt udviklings- og konstruktionsarbejde.

Alle projekter køres efter veletableret metodeapparat, der omfatter alle faser i et projektforløb fra specifikation, innovation, konceptskabelse, konstruktion, dokumentation, fremstilling, test og produktmodning til endelig produktion. Virksomheden har egne montage- og testfaciliteter, hvor funktionsmodeller, prototyper og færdig teknologi monteres og afprøves, og den velfungerende projektorganisation tilpasses i hvert enkelt tilfælde behovet for faglige kvalifikationer og ressourcer.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Profilpartners på tlf.: 43434060.

Arbejdssted:
Birkerød

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

Bogholder /134821

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profil Partners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.