BOGHOLDER - BESAT

Bemærk: Denne stilling er ikke aktiv længere

Til 30 timers stilling i non-profit organisation med store frihedsgrader

Stillingsbeskrivelse:
Du bliver en del af en organisation, der hjælper folk, og som holder fast i social retfærdighed, hvilket bevirker, at medarbejderstaben er meget dedikerede og stolte af deres arbejde. Du bliver en del af en meget fleksibel og medarbejderorienteret arbejdsplads, hvor den åbne dørs politik hersker, og hvor selvledelse og selvstændig initiativtagen prioriteres højt.

Du refererer til direktøren, som du også arbejder tæt sammen med i det daglige i denne alsidige stilling, hvor du sidder med ansvaret for alle opgaver inden for økonomi og regnskab. Fysisk kommer du til at sidde lige ved siden af direktøren, hvor du deler kontor med dennes PA, hvorfor det er givet, at I tre vil få et tæt samarbejde.

Da du er den eneste, som sidder med bogholderiet, kommer du til at beskæftige dig med hele paletten af regnskabsmæssige opgaver både almindelige bogføringsopgaver, debitor- og kreditorstyring, lønninger, budgettering, udarbejdelse af månedsrapporter, årsregnskaber m.v.

Den administrerende direktør har en god indsigt inden for regnskab, og da den nuværende bogholder stopper efter mange års ansættelse, overtager du et velkørende bogholderi, som du selv kan præge. Da man er meget åben overfor forslag til ændringer og idéer til nye måder at gøre tingene på, vil du få god mulighed for at gøre tingene på din egen måde, samt byde ind med dine idéer og dermed være med til at gøre en forskel.

Du tilbydes:
En meget selvstændig stilling, hvor du har stor mulighed for selv at forme din arbejdsdag.

Løn:
Du får en god fast løn, der modsvarer dine kvalifikationer og pensionsordning.

Egenskaber:
Du er engageret og dedikeret og samtidig både omhyggelig og ærekær med dit arbejde. Du er meget selvstændigt arbejdende og initiativtagende, hvilket bevirker, at du både får opgaverne løst og har overskud til lidt mere.

Erhvervserfaring:
Du har god erfaring fra lignende stilling, hvor du har haft ansvaret for et bogholderi i en mindre og/eller en mellemstor virksomhed.

Uddannelser:
Der stilles ingen specielle krav til din uddannelsesmæssige baggrund.

Sprogkunder / EDB:
Du behersker dansk i skrift og tale og har kendskab til engelsk. Du er vant til at arbejde med IT. Har du arbejdet med Navision, er det en fordel.

Virksomhedsbeskrivelse:
Lejernes LO Hovedstaden giver deres medlemmer råd og vejledning om deres andels- og lejeboliger. Foreningen hjælper med at indgå forlig, hvis der opstår konflikter med udlejeren. Hvis det bliver nødvendigt, hjælper man medlemmerne med at føre sager ved huslejenævn eller beboerklagenævn. Tilbuddene gælder både lejere og andelshavere, boliglejere- og erhvervslejere, enkeltpersoner og beboerforeninger. Foreningen har eksisteret siden 1917 og repræsenterer i dag 6.500 medlemshusstande og ca. 26.000 medlemmer via foreninger.

Ca. 2.000 gange årligt oprettes en sag på et problem. Alene i 2011 har Lejernes LO Hovedstaden indbragt 600 sager ved nævn og domstole. Gennem forhandling, forlig og indbragte sager har de hentet 13.363.355,26 kr., som medlemmerne har haft til gode hos udlejere, hjem, hvor de hører hjemme.

Der er i dag 25 ansatte tilknyttet lejernes LO Hovedstaden, som er en del af LLO.

Arbejdssted:
Hovedstaden

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

Bogholder/131418

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profil Partners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.