REGNSKABSCHEF

Til nyoprettet stilling, som du i høj grad selv kan være med til at præge

Stillingsbeskrivelse:
Med reference til administrations- og udviklingschefen, hvis funktion i forhold til dig svarer til en CFO, får du en meget selvstændig men også alsidig stilling med mange facetter. Du bliver tilknyttet Administrationsafdelingen, som i dag består af 16 medarbejdere fordelt på 3 teams, hvoraf du får ledelsesansvaret for 6 dedikerede medarbejdere, som udgør økonomi- og administrationsteamet.

Du bliver en del af ledergruppen bestående af administrations- og udviklingschefen og de to øvrige teamledere/teamchefer, som du har god mulighed for at sparre med i det daglige.

Du får det overordnede ansvar for at lede og fordele arbejdet i afdelingen både i rollen som teamchef men også som den spillende træner, der selv løser udvalgte opgaver. Du fungerer som go-to-person/sparringspartner i det daglige og er samtidig også garant for at kvaliteten af arbejdet er i orden, og at diverse deadlines bliver overholdt.

I hovedtræk er det nedenstående opgaver, som varetages i afdelingen og, som du derfor vil have ansvaret for:

- Udarbejdelse af årsrapport for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Specielt Landsbyggefondens årsrapport (klasse C) er kompleks. Du arbejder tæt sammen med controlleren omkring opstilling af årsregnskaberne og er garant for, at diverse regnskabsstandarder og lovgivning bliver overholdt.

- Budgettering to gange årligt.

- Likviditetsstyring og kapitalforvaltning. Det er meget store beløb, som håndteres af Landsbyggefonden, derfor arbejder du tæt sammen med den ansvarlige økonomikonsulent og controlleren i forbindelse med likviditetsstyring og kapitalforvaltning.

- Sikre korrekt varetagelse af de daglige opgaver herunder debitor- og kreditorstyring, bogføring, afstemninger, indberetningsløsninger m.v.

- Korrekt rapportering til de offentlige myndigheder og til bestyrelsen.

- Projektøkonomistyring. Der gives bl.a. betydelige midler til forskning. Du bidrager til den løbende forbedring af de værktøjer og metoder, der understøtter økonomistyringen af projekterne.

- ESG-rapportering er et område, der både i dag og ikke mindst på sigt, vil være stor fokus på. Du bliver garant for, at der er fokus på området, hvorfor du forventes at have lyst til at følge med i udviklingen på området.

M.v.

Som en del af en kultur, hvor man er meget åben for nye input og ideer, og hvor der lægges vægt på det gode samarbejde på tværs af organisationen, vil du få god mulighed for at præge både opgaverne, din egen stilling og den måde opgaverne løses på fremadrettet.

Du forventes at bidrage aktivt til forbedring af arbejdsrutiner og metoder samt den løbende optimering af diverse systemer og værktøjer. Systemerne fungerer generelt, men da Landsbyggefonden står overfor en opgradering til Business central, vil det kun være naturligt, at du involverer dig og bliver tovholder på projektet.

Du tilbydes:
Du bliver en del af en meget speciel organisation, hvor man vægter faglighed højt, og hvor alle bidrager til at have det godt sammen og interesserer sig for hinanden. Der er frokostordning med betalt frokostpause, mulighed for hjemmearbejdsdage op til to dage om ugen og mange fællesaktiviteter på tværs af organisationen.

Løn:
Du tilbydes en fast løn efter kvalifikationer, fritvalgsordning, en attraktiv pensions- og sundhedsordning, mobil og meget mere.

Egenskaber:
Du er en meget selvkørende og dedikeret person, der er dygtig til at lede både dig selv og andre samtidig med, at du er analytisk og god til tal. Du er en struktureret og omhyggelig person, som besidder et godt overblik.

Du er udadvendt, åben og trives med at være synlig i organisationen. At du samtidig både har en god gennemslagskraft og empati er en fordel, så du er god til både at motivere og engagere dig selv og dine kollegaer, og samtidig er vant til at tage teten, hvis behovet opstår.

Erhvervserfaring:
Du har minimum 5 års erfaring fra lignende stilling og/eller fra et revisionshus, hvor du har haft ledelsesansvaret for en mindre gruppe mennesker. Du har god erfaring med planlægning af processen for regnskabsaflæggelse og dokumentation til huset, revision og for den løbende optimering af diverse systemer.

Uddannelser:
Du har givetvis en uddannelsesmæssig baggrund som revisor, cand.merc., cand.merc.aud., HD(R) eller andet relevant.

Sprogkunder / EDB:
Du er flydende i dansk og engelsk i skrift og tale, og har et indgående kendskab til Excel og Navision eller Business Central og gerne med erfaring med design af rapporter i Jet Reports eller andre rapporteringsværktøjer. Det er en fordel, hvis du har lidt IT teknisk forståelse/Interesse.

Virksomhedsbeskrivelse:
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Formålet er at fremme det almene byggeris selvfinansiering. Almene boliger er en del af det danske velfærdssamfund. Målet er at tilbyde kvalitetsboliger til mennesker af alle slags - til en overkommelig pris, og på samme tid give de almene lejere en mulighed for at påvirke deres egne boligforhold gennem boligafdelingens beboerdemokrati. Den almene boligsektor drives gennem et non-profit-princip - og stiler mod fysisk, økonomisk og social bæredygtighed.

Landsbyggefondens Administrationsafdeling, som du bliver en del af, varetager en lang række opgaver af administrativ karakter og forvaltning af sagsområder, som er unikke for Landsbyggefonden. Forvaltningen omfatter bl.a. tilsagnsgivning, administration af långivning til det almene nybyggeri, drift af boligportalen og huslejeregistret, selvbetjeningsløsningen, lånindberetning m.v.

Landsbyggefonden varetager også Byggeskadefondens regnskab, budget og økonomi og afdelingen ledes af en administrations- og udviklingschef, som refererer til direktionen.

Der er i dag ca. 70 medarbejdere tilknyttet fonden, som administrerer knap 50 mia. kr.

Du kan evt. læse mere om Landsbyggefonden her: www.lbf.dk

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst Profilpartners på tlf. 43 43 40 60.

Arbejdssted:
København

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

Regnskabschef/120724

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profil Partners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.