REGNSKABSANSVARLIG/BOGHOLDER

Der er selvkørende og omhyggelig anlagt

Stillingsbeskrivelse:
Med reference til virksomhedens direktør/ejerleder, kommer du til at sidde med ansvaret for bogholderiet for et selskab, og kommer derfor til at beskæftige dig med alle de gængse opgaver indenfor økonomi og regnskab. Du kommer til at stå for alle opgaverne både bogføring, afstemninger, debitor- og kreditorstyring, likviditetsstyring, udarbejdelse af perioderegnskaber, måneds- og kvartalsrapporter m.v.

Derudover vil du sidde med løn for både timeansatte og funktionærer.

Virksomheden kører time-sags-styring, ligesom der skal køres en budgetkontrol og diverse nøgletalsanalyser en gang om måneden. Du vil have en revisor med på sidelinjen, som ofte har sin gang i virksomheden.

Du tilbydes:
En meget selvstændigt stilling, hvor du vil få stor mulighed for at være med til at præge dine egne arbejdsopgaver.

Løn:
Du får en god fast løn, der modsvarer dine kvalifikationer.

Egenskaber:
Du er en omstillingsparat, robust og omhyggelig person, der er selvmotiverende og dermed også selvigangsættende.

Du har styr på dine og også gerne andres ting, og går aldrig på kompromis med kvaliteten i dit arbejde.

Erhvervserfaring:
Du har erfaring fra lignende stilling, hvor du har haft ansvaret for bogholderi. Kendskab til Navision er en stor fordel.

Uddannelser:
Der stilles ingen specielle krav til din uddannelsesmæssige baggrund.

Sprogkunder / EDB:
Der stilles ingen specielle krav til dine sprogkundskaber, men det forventes, at du er en erfaren bruger af IT, og kan begå dig på engelsk.

Virksomhedsbeskrivelse:
Vores kunde er en ældre velkonsolideret servicevirksomhed.

Arbejdssted:
Nordsjælland

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

Bogholder/151820

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profil Partners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.